Ma 2024. 6. 22, szombat, Paulina napja van

Regiomontanus - (1436.06.06 - 1476.07.08?)

Regiomontanus (1436.06.06 - 1476.07.08?)

(1436.06.06-1476.07.08?)
Német matematikus, csillagász

Regiomontanus születési ábra

Eredeti neve Johannes Müller. A kor szokása szerint szülővárosának, a frankhoni Königsbergnek latin nevét vette föl.

Lipcsében és Bécsben tanult. A bécsi Peuerbach tanítványa és barátja. Csodagyerek volt, 12 éves korában már bolygópályákat számított, 15 éves korában pedig III. Frigyes császár őt kérte fel, hogy menyasszonyának készítse el horoszkópját. Regiomontanus folytatta Peuerbach munkáját, és végül elkészült Ptolemaiosz Almagesztjének latin fordítása. Itáliában ismerkedett meg a görög matematika és csillagászat klasszikus műveivel.

A bécsi egyetem katedrájáról barátja, a nagy humanista, Vitéz János esztergomi érsek csábította át Esztergomba, ahol néhány évet töltött. 1468-tól 71-ig Mátyás király udvarában élt, ahol a Corvina könyvtár görög kéziratait rendezte, amelyeket Mátyás zsákmányolt az Ottomán birodalommal folytatott háborúja során. Itt írta Ephemerides című csillagászati művét, Amelyet Kolombusz is felhasznált felfedező útján. Meghívták az akkor újonnan megalapított Pozsonyi egyetemre is. Érdekesség, hogy hazánkban a leg elterjedtebb asztrológiai könyv Regiomontanusé volt, amint annak címlapján a Károlyhegyi János név is tanúsítja.

Ő készítette 1473-ban az első olyan táblázatot, amely bármely időpontra meghatározza a Nap és a Hold egymáshoz viszonyított helyzetét. Ennek a földrajzi hosszúság meghatározásában volt fontos szerepe, különösen az éjszakai hajózásnál.

Csillagászati megfigyeléseit Nürnbergben végezte és 1471-ben egy nyomdát alapított, amelynek célja az ókori és korabeli tudományos könyvek kiadása volt. Ránk maradt a kiadói tervezet, és több ténylegesen megjelent mű.

1475-ben IV. Sixtus pápa Rómába hívta hogy közreműködjék a sürgőssé vált naptárreformban. Itt halt meg, mielőtt a munkát elvégezhette volna. Azt beszélték, hogy a trapezunti Georgiosz fiai mérgezték meg, amiért apjuk Almageszt-fordítását Regiomontanus élesen bírálta. Halálának hivatalos oka a pestis.

Igen sok jel mutat arra, hogy csak korai halála akadályozta meg abban, hogy a döntő lépést megtegye: áttérjen a heliocentrikus rendszerre.

Forrás: http://esztergom.mcse.hu/files/old/regiomontanus.html
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Regiomontanus


Oldal tetejére

Asztrológiai programok


Kövess a Facebook oldalon Kövess a Pinterest oldalon Kövess a Google+ oldalon

Kapcsolat

Az asztrológiához kapcsolódó alkalmazásokat készítek mindazoknak, akik már járatosak az ezotéria eme világában és mindazoknak, akik még csak most ismerkednek vele.

Fontosnak tartom azt, hogy a használt alkalmazás az asztrológus keze alá dolgozzon, segítse őt abban, hogy csak azzal kelljen foglalkoznia, ami túlmutat az "egyszerű" számításokon.

További asztrológiához kapcsolódó alkalmazásaim...

www.regiomontanus.hu - © 2009 -